Višnja
Postavio(la) frutikom u November 17 2011 13:00:21
Sazrevanje rano sazrevanje
Sazrevanje srednje rano
Sazrevanje srednje kasno
Sazrevanje kasno sazrevanje

Oblačinska Kelleriis 14 Kelleriis 16
Šumadinka Montmorency

PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt