Veliko bogatstvo Evrope u lešnicima između 5000. i 2500. godine pre  nove ere je izuzetno doprinelo naseljavanju čitavog kontinenta i susednih oblasti. Ovaj period je poznat pod imenom neolitska revolucija i karakteriše  prelazak čoveka od sakupljača do proizvođača hrane. Ali, divlji plodovi leske su bili i dalje veliki i značajan izvor hrane za čoveka na šta nedvoslismeno ukazuju sačuvani ostatci njegovih ljuski u iskopinama sojenica.
Značaj lešnika proizilazi iz velike hranljive vrednosti njegovog ploda. Ona sadrži između 50 i 68% ulja, 16 do 19% belančevina, oko 2% ugljenih hidrata, 2 do 3% mineralnih materija i oko 600cal/100g jezgre. U jezgri leske se nalaze i manje količine vitamina C, A, B1 i B2 (u 100g jezgre 20 do 50 mg vitamina C). Ulje pored hranljive vrednosti ima i lekovitu vrednost, koristi se kozmetici za dobijanje posebnih sapuna, i proizvodnju boja u slikarstvu. Jezgra lešnika je aromatičnija od oraha, te je otuda veoma cenjena sirovina u konditorskoj industriji. Leskino drvo se koristi u drvnoj industriji i kao sirovina postiže visoku cenu.
Leska je veoma dugovečna. Ona ima veliki areal rasprostiranja i može uspešno da se gaji do 1200m nadmorske visine. Na aluvijumima i na nadmorskoj visini između 100 i 500m vrlo lako daje prinos od 4-5t/ha. Veoma je značajna visoka mehanizovanost i rentabilnost u proizvodnji leske.
Razmak sadnje leske je u zavisnosti od sadnice sledeći. Leska na izdanku kao žbunasta forma se sadi na rastojanju 4-5 x 4m u redu, a na mečjoj leski ili kao forma stable se sadi na rastojanju 6 x 4 m u redu.
Naše sadnice leske (lešnika) su proizvedene i odnegovane u našem rasadniku. Početni materijal, kalem pupoljke i podloge i izdanke, za proizvodnju sadnica lešnika koristima iz naših matičnih zasada. Matični zasadi su podignuti na lokacijama koje imaju prostornu izolaciju. Zahvaljujući ovoj činjenici proizvodimo sadnice lešnika standardne kategorije i za sadnice posedujemo sve sertifikate koje izdaje Ministarstvo Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede Republike Srbije.

Prikazani svi od ukupno 9 rezultata