Orah je izuzetno cenjena voćna vrsta svuda u svetu. Jezgro oraha spade u najvažnije i najbogatije uljnoproteinske proizvode. Jezgra oraha sadrži 60% ulja, pri čemu su od svih masnih kiselina, nezasićene masne kiseline zastupljene od 85.5 do 92 %. Proteina ima od 15 do 22%. Sadrži vitamine E, C, A, B1, B2, PP. Pored toga je izuzetno cenjeno i drvo oraha koje se koristi za izradu nameštaja, furnira i parketa. Postiže izuzetno visoku cenu na tržištu.

Običan, domaći, persijsi ili grčki orah je voćka severne zemljine hemisfere. Na osnovu iskopina zna se da je rastao još pre više desetina miliona godina u Aziji i Evropi.

Razmak sadnje sadnica oraha zavisi od sorte oraha tj. od načina plodonošenja. Kod oraha razlikujemo tri tipa sorata: lateralne, terminalne i prelazni tip. Sorte koje terminalno rađaju se sade na rastojanju 10 – 14 m x 10 – 14 m u redu raspoređeni u jednakostranični trougao, a sorte koje lateralno rađaju se sadne na rastojanju 6m x 4,50 -6,00 m u redu, a prelazni tip 10-14 m  x 12 – 14 m raspoređeni u jednakostranični trougao.

Naše sadnice oraha su proizvedene i odnegovane u našem rasadniku. Početni materijal, kalem pupoljke i podloge, za proizvodnju sadnica oraha koristima iz naših matičnih zasada, koji su podignuti od sadnica oraha koji zadovoljavaju sve fitosanitarne standard Republike Srbije i Evropske Unije. Za sadnice oraha posedujemo sve sertifikate koje izdaje Ministarstvo Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede Republike Srbije.


Prikazani svi od ukupno 10 rezultata