Sinonimi:  Chandler

Sorta oraha Čendler je stvorena na Univerzitetu u Kaliforniji u Americi. Stvorena je 1979. godine, a ime je dobila po profesoru pomologije W.H.Chandler-u. Trenutno je jedna od vodećih i najtraženijih sorti oraha, kako kod nas tako i u svetu. Spada u grupu lateralnih sorti. Cveta protandrično.

Kategorije: ,

Опис

Stablo Umereno je bujna i vrlo rodna sorta. Veoma brzo stupa u rod
Oprašivanje Rasna, Franquette
Sazrevanje Krajem septembra  i početkom oktobra
Plod Plod je krupan (13  g), ovalan. Ljuska je glatka
Ukus Jezgra je lepe svetle boje i ima randman 50%.
Podloga Voćne sadnice oraha proizvodimo na podlozi: sejanac domaćeg oraha